Alle maatwerk met gestort beton

Als betonspecialist gaan wij geen enkele uitdaging met gestort beton uit de weg. Naast betonkelders, ondergrondse parkeergarages, laad- en loskades en betonnen zwembaden, kan je ons inschakelen voor alle mogelijke betonwerken. We denken daarbij aan ter plaatse gestorte betonnen waterputten voor industriële toepassingen, betonnen keermuren, weegbruggen, smeerputten, sleufsilo’s,… Ook voor alle mogelijke betonpompwerken kan je op ons rekenen. Wij voeren alle betonwerken uit volgens de regels en procedures van de officiële kwaliteitsnormering.

Specialist nodig voor betonpompwerken?

Wil je op een moeilijk bereikbare locatie beton laten storten? Schakel dan JB Construct in voor de vereiste betonpompwerken. Wij beschikken over een krachtige betonpomp met een giek van maar liefst 38 meter lang. Hierdoor pompen we probleemloos beton over vrijwel elk gebouw. Met behulp van extra leidingen kunnen we beton tot honderd meter ver pompen en storten.

Industriële betonnen waterputten

Industriële gebouwen met grote dakoppervlaktes hebben vaak nood aan één of meerdere ondergrondse betonnen putten. Deze putten vangen in vele gevallen het regenwater van de dakoppervlaktes op. In andere gevallen gaat het over betonnen bufferbekkens of bekkens voor bluswater. Wanneer prefab betonnen waterputten onvoldoende capaciteit bieden, storten wij een op maat gemaakte betonput. De volumes van deze gegoten betontoepassingen starten vanaf 150.000 à 200.000 liter.

Betonnen keerwanden op maat

Betonnen keerwanden zijn vaak vereist voor het overbruggen van hoogteverschillen op een bedrijfsperceel of in een tuin. De betonnen keerwand moet van voldoende kwaliteit zijn om aan de enorme druk te weerstaan. Wij bouwen op maat keerwanden volgens het aangeleverde uitvoeringsplan.

Ter plaatse gestorte betonconstructies op maat

De mogelijkheden voor ter plaatse gestort beton zijn vrijwel eindeloos. Schakel ons in voor de realisaties van:

  • Smeerputten
  • Sleufsilo’s
  • Machinefunderingen
  • Gebouwfunderingen
  • Weegbruggen

Elke opdracht voor betonwerken voeren we volledig uit met eigen vakmensen, vanaf het buigen van de wapening tot en met het betonpompen. Ook de bekisting wordt uitgevoerd met eigen vakmensen.

Zes betonteams voor een snelle service

We beschikken over zes volwaardige teams die over alle ervaring en expertise beschikken om zelfstandig een opdracht tot een goed einde te brengen. Daardoor kunnen we zeer flexibel inspelen op last-minute opdrachten.

De juiste prijs/kwaliteits-verhouding voor alle betonwerken

Voor alle betonwerken streven we naar een correcte prijs/kwaliteitsverhouding. Op basis van de aangeleverde ontwerpplannen werken we in alle transparantie een gedetailleerde prijs uit, waarbij je ziet wat elk onderdeel van de opdracht kost.

Ook in de offertefase stellen we graag onze expertise in betonwerken ter beschikking. Misschien zijn er nog verbeteringen aan het ontwerp mogelijk die leiden tot een sterker eindresultaat. Je mag rekenen op ons eerlijk advies.

Waar voeren wij betonwerken uit?

Met uitzondering van West-Vlaanderen voeren wij in heel Vlaanderen en Brussel alle gewenste betonwerken uit.